84. rocznica wybuchu II wojny światowej

84 rocznica wybuchu II wojny światowej, grafika: www.samorzad.gov.pl

84 rocznica wybuchu II wojny światowej, grafika: www.samorzad.gov.pl

Dnia 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym II wojnę światową. O godzinie 4.35 pierwsze niemieckie bomby spadły na bezbronny Wieluń, następnie parę minut później z pancernika ?Schleswig-Holstein?ostrzelano Westerplatte. II wojna światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości. W konflikcie tym Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych, wniosła też znaczący wkład w pokonanie III Rzeszy.

Dziś, w Polsce danej jest nam żyć w pokoju, doceńmy to na co dzień. Pamiętajmy jednak w tym szczególnym dniu, że wolność często opłacona jest daniną krwi żołnierzy i cywilów.

opublikowano 1 września 2023