Stowarzyszenie ,,Lepsze jutro” w Będzinie realizuje program dostarczania żywności dla mieszkańców Gminy Będzino. Żywność wydawana jest w magazynie przy budynku ŚDS Będzino 56.

Informacja o wydawaniu żywności
Informujemy że w dniu 20 i 26.02.2016r. Będzie wydawana żywność z programu POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z EFPNP
Informujemy że w dniu 12 i 15.03.2016r. Będzie wydawana żywność z programu POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z EFPNP
Informujemy że w dniu 12 – 13 .04.2016r będzie wydawana żywność z programu POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z EFPNP

Zapraszamy po odbiór żywności w godzinach od  8 do 14

Informacja o wydawaniu jabłek

Informujemy że w dniu 21.03.2016r. jabłka będą wydawane od godziny 11 do 15 na parkingu przy ŚDS Będzino 56. W dniu 22.03 od godziny 8 do 15. Proponowany termin wydawania kolejnych partii jabłek przewidywany jest na 04 i 05.05.2016 r. oraz 14 i 15.06.2016 r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu– skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Prócz wsparcia żywnościowego ,,Stowarzyszenie ,,Lepsze Jutro „ w Będzinie  realizować będzie cykliczne działania przy współpracy z Bankiem Żywności Nowe Bielice

Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ  w gminie Będzino będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

loga