Nowe wyszukiwanie

If you are not happy with the results below please do another search

20 search results for: Strzeżenice

1

Informacja z Walnego Zebrania sołectwa Strzeżenice

W dniu 28 stycznia odbyło się Walne Zebranie sołectwa Strzeżenice, na którym zmieniono skład Rady Sołeckiej. Rezygnację złożyli Pani Katarzyna Polakowska oraz Pan Tomasz Bujak.  W wyniku przeprowadzonych wyborów do składu Rady Sołeckiej weszli nowi członkowie: Pani Karolina Kozłowska i Pan Sylwester Mackiewicz.

2

Odśnieżanie dróg w sezonie 2018/2019

Urząd Gminy Będzino koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Będzino. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników sprawuje stanowisko ds. gospodarki komunalnej – Lech Przełuski tel. 094 3162 535 ,  które koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg przez AR TRANS PHU, Zabłocka H. ul. Południowa 2, 76-031 Mścice – maszyny […]

4

XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  29 czerwca 2018 r.,  o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

5

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy w Będzinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000) zwołuję XLIV sesję VII kadencji Rady Gminy w Będzinie  na dzień  29 czerwca 2018 r.,  o godz. 10.00.  Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie […]

6

3 maja

Drodzy Współmieszkańcy Gminy Będzino, uchwalenie Konstytucji III Maja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej i ma dla nas wymiar wyjątkowy, symboliczny. Mimo ówczesnych zawirowań udało się uchwalić akt prawny wprowadzający trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

7

Podpisano umowę na budowę kanalizacji

W dniu 06.02.2018 r. podpisano umowę  na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej”.

8

Nowe umowy podpisane

Dnia 9.05.2017 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych związanych z inwestycją pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno”. Wykonawcą zadania jest wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego firma DOMAR Kazimierz Domaradzki z Tatowa. Rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie maja i czerwca.