Radni Rady Gminy w Będzinie wszystkimi głosami za (przy nieobecności 3 radnych) udzielili absolutorium Wójtowi Henrykowi Brodzie za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi to jedno z ważniejszych zadań organu stanowiącego, czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło się podczas XXX Sesji, 26 maja br.

Przed przystąpieniem do głosowania radnym zostało przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, pozytywna opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Rachunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetu za 2016 r. to kwota 39.829.764,61 zł, natomiast wydatki – 37.894.771,94 zł. Ponadto budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.934.992,67 zł.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Podziękował radnym za mądre  i gospodarne podejście do zarządzania Gminą, sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy.

[av_gallery ids=’14425,14426,14428,14427′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-wvm1qw’]

Struktura dochodów w 2016 r.

Struktura wykonania budżetu za 2016 r.

opublikowano 26 maja 2017