Akademia Rodziny

Stowarzyszenie Lepsze Jutro w Będzinie zaprasza rodziców i dzieci do udziału w Akademii Rodziny.
Zajęcia będą odbywały się w świetlicy Domu Ludowego w Tymieniu w okresie ferii zimowych.

Akademia Rodzica to zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi.

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji wychowawczych oraz zwiększenie świadomości rodzicielskiej w kontekście celów wychowawczych.

Forma realizacji: 4 sesje x 3 godziny
5 godzin poradnictwa indywidualnego.

Bloki tematyczne w dniu  17.02.2014. godz 14:
1. Wychowany w przemocy- rodzaje przemocy i ich wpływ na kształtowanie człowieka.
W dniu 19.02.2014.godz 13.
2. Kim jestem jako rodzic. Co w sobie cenię, a co chciałbym zmienić? Czy akceptuję siebie tak samo jak swoje dziecko?
W dniu 21.02.2014. godz 13.
3. Umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć  jako sposób na empatyczne tworzenie relacji z dzieckiem
W dniu21.02.2014. godz 13.
4. Kara czy konsekwencja ?  Czy może brak konsekwencji rozwija?

Prowadząca:
mgr Aleksandra Lachowicz- pedagog, socjoterapeuta, edukator seksualny

Dla dzieci w tym czasie będą prowadzone zajęcia tematyczne:

  • malowanie plakatu- Stop przemocy
  • Malowanie na szkle – wzbogacanie technik
  • Taniec Zumba – rozwijanie zainteresowań.

opublikowano 6 lutego 2014