Album naszych lokalnych NGOs

Jest nam niezmiernie miło oddać w Państwa ręce wyjątkową publikacje, opracowanie poświęcone organizacjom pozarządowym z terenu regionu koszalińskiego, najbardziej aktywnym i zaangażowanym w budowanie swoich małych wspólnot.
To publikacja wydana we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami, popularyzująca mechanizm współpracy, aktywność obywatelską i partycypację obywateli w tworzeniu polityk publicznych.
Ponadto opisuje ponad 50 wizytówek lokalnych organizacji pozarządowych z terenu regionu koszalińskiego. Wśród nich są także niektóre z naszych NGO:
– Stowarzyszenie Lepsze Jutro,
– Stowarzyszenie HUSOSKY,
– UKS Karate Kyokushin Kanku Tymień,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach oraz
– Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino.

Życzymy, by ten skromny album był inspiracją dla mieszkańców gminy do podejmowania działalności społecznej i niósł nową jakość we współpracy międzysektorowej.
Zapraszamy do lektury!

Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”, współfinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 i budżetu Gminy Sianów.