Ankieta dot. SUMP KKBOF

Gmina Miasto Koszalin jako Lider partnerstwa tworzącego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego prowadzi prace nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KKBOF).

SUMP KKBOF ma za zadanie określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców obszaru KKBOF, poprawę bezpieczeństwa i jakości życia oraz  zapewnienie zrównoważonego rozwoju naszego terenu.

Spośród osób, które wypełnią ankietę zostaną wybrani przedstawiciele,  których zaprosimy do współpracy przy opracowywaniu dokumentu. Wezmą Państwo  udział w warsztatach on-line , które odbędą się 25 stycznia 2021 r.

O uczestnictwie w warsztatach powiadomimy odrębną wiadomością.

Link do ankiety:  https://forms.gle/aVwsENGna5aop4fe9

Ankieta będzie dostępna w okresie 04 – 17 stycznia 2021 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

opublikowano 4 stycznia 2021