ANKIETA – MOBILNOŚĆ MIEJSKA

BADANIE DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI W KOSZALIŃSKO KOŁOBRZESKO BIAŁOGARDZKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie KKBOF. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pt. Strategia rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 wraz z Planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.

docs.google.com

 

 

opublikowano 4 maja 2022