Prosimy o zgłaszanie wszystkich gospodarstw z terenu gminy Będzino, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, niezależnie od ilości.

Sołtysi proszeni są o dostarczenie w trybie pilnym informacji dot. ilości ptaków na danym terenie ewidencyjnym sołtysowania drogą elektroniczną: a.kwiatkowska@bedzino.pl  lub osobiście pokój nr 1 Urząd Gminy Będzino.