Apel Kierownika GOPS w Będzinie

W związku ze wzrostem zakażeń na COVID-19 w trosce  o zdrowie Państwa oraz pracowników zachęcam jednak do załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, SMS-owy lub w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych tj. Profilu zaufanego, platformy Empatia lub e-Bankowości,  lub wrzucenie wniosku do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególnie apeluję do Seniorów, aby nie wychodzili z domu, kiedy nie jest to konieczne, a Wszystkich Państwa proszę o wrażliwość na potrzeby osób starszych. Jednocześnie informuję Państwa, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie są w gotowości do świadczenia pomocy osobom starszym , niesaamodzielnym z terenu Gminy Będzino. 

Wykaz telefonów pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie: Rafał Turlej  tel.  694-462-597

Pracownicy Socjalni

  1. Emilia Stępnik   694-462-598  ( Rejon pracy socjalnej:Komory, Smolne, Wierzchomino, Wierzchominko, Podbórz, Pakosław, Mączno, Miłogoszcz, Świercz, Strzeżenice, Ziębrze, Mścice
  2. Joanna Cholewicz 694-462-595( Rejon pracy socjalnej: Borkowice, Dobre, Dobre Małe, Łasin Koszaliński, Łopienica, Uliszki, Pleśna, Słowienkowo, Skrzeszewo, Tymień, Wiciąże
  3. Marta Jaśińska tel. (94) 3162 337 w. 29 ( Rejon pracy socjalnej: Będzino, Będzinko, Kiszkowo, Dworek, Kazimierz Pomorski, Popowo, Łekno, Zagaje, Stoisław, Kładno, Śmiechów
  4. Marzena Sztorc-Kachlicka tel. (94) 3162 337 w. 23( Rejon pracy socjalnej:Barnin, Barninek, Dobiesławiec, Łubniki, Podamirowo, Przybyradz, Dobrzyca, Strzepowo, Strachomino

 Asystent Rodziny

Marta Nowak  tel.  784-974-916

Świadczenia rodzinne, stypendia, dodatki mieszkaniowe energetyczne, Karta Dużej Rodziny

Dorota Sosna   tel.  (94) 3162 337 w. 21, tel kom. 694-462-594

Świadczenia wychowawcze , Fundusz Alimentacyjny

Marzena Smorga (94) 3162 337 w. 21

Świadczenia z pomocy społecznej

Marta Grudzień  tel. (94) 3162 337 w. 20

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
Rafał Turlej

opublikowano 28 października 2020