Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

V FESTYN RODZINNY W BĘDZINIE

Już po raz piąty odbył się Festyn Rodzinny w Będzinie. Został zorganizowany przy współudziale Urzędu Gminy Będzino, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, rad sołeckich (Będzino, Będzinko, Łekno, Słowienkowo, Skrzeszewo, Kiszkowo, Śmiechów/Borkowice) oraz OSP Będzino. Impreza rozpoczęła się 6 lipca o godz. 16.00 przy pięknej i ciepłej aurze. Dla przybyłych dzieci i dorosłych przygotowano różne atrakcje […]

Najlepszy głos, najlepszy wokal – XVI Festiwalu Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino – TYMIEŃ 2013.

 W dniu 17 maja 2013r. najbardziej rozśpiewanym miejscem w gminie Będzino był Dom Ludowy w Tymieniu, a to za sprawą odbywającego się tam XVI Gminnego Festiwalu Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino, którego organizatorem byli Jolanta Szuba i Mirosław Gostomczyk – Dyrekcja Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu. Wokalnym popisom przysłuchiwało się trzyosobowe […]

Koniec roku szkolnego 2012/2013 w gminie Będzino.

Zakończył się rok szkolny 2012/2013. W szkołach odbyły się klasyfikacyjne rady pedagogiczne. Uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane zostały stypendia motywacyjne w wysokości 250 złotych. Stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Będzino w dniach 17 – 31 lipca 2013 r. Ponadto uczniom klas trzecich gimnazjum, którzy zdobyli średnią ocen […]

Pobyt mieszkańców Gminy Będzino na obszarze Żuław Wiślanych.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy z terenu gminy Będzino uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na teren woj. pomorskiego, powiat malborski. Zwiedzili 2 gospodarstwa o profilu agroturystycznym – Rancho w Dębnie oraz Stary Park w Stogach Malborskich. Pobyt w gospodarstwach był wyśmienitą okazją oderwania się od codziennej pracy w gospodarstwie, podpatrzenie co i jak robią inni, wymianę […]

Projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

W latach 2012 – 2013 Gmina Będzino realizowała projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w […]

INFORMACJA Z XXXI SESJI RADY GMINY BĘDZINO

Dnia 18 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego porządkiem obrad. Zgodnie z Haromonogramem Pracy Rady Gminy tematem sesji była m.in wakacyjna oferta placówek […]

Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP

W dniu 22 czerwca 2013 roku o godz. 10:30 w Biesiekierzu odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu koszalińskiego. Gminę Będzino reprezentowały jednostki OSP Będzino ( broniąca tytuł mistrzowski) oraz OSP Dobrzyca ( w-ce mistrz powiatu w poprzednich zawodach).                 Kolejny raz nasze jednostki wykazały chęć i zaangażowanie w przygotowaniach […]