Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Na rowerach po Kaszubach

Relacja XXVII rajdu rowerowego, który trwał od 1 do 7 czerwca br. Wzięło w nim udział 26 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Łekna, Mścic i Tymienia. Kierownikiem rajdu był Pan Bogdan Wojsa, ten sam od 27 lat.

Wycieczka w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Poniżej zdjęcia dzieci biorących udział w projekcie podczas wycieczki […]

IX Festyn Wodny Gminy Będzino już za nami! [nowe zdjęcia]

W sobotę 15 czerwca br. nad jeziorem Jamno w Podamirowie odbył się IX Festyn Wodny Gminy Będzino połączony z regatami żeglarskimi. Prognozy pogodowe były dość optymistyczne i regaty odbyły się zgodnie z planem. Ich rozpoczęcie odbyło się w Ośrodku Żeglarskim „TRAMP” w Mielnie uroczystym otwarciem a następnie przystąpiono do rywalizacji w 5 kategoriach jachtów.

RAZEM W ZGODZIE Z NATURĄ

Projekt wymiany przyczynia się do zbliżenia i porozumienia uczniów z obu krajów. To także możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia oraz nauka języka niemieckiego. Współpraca ma służyć przełamywaniu uprzedzeń, a także poszerzanie horyzontów myślowych uczniów krajów partnerskich. Tegoroczna wizyta przebiegała pod hasłem „Razem w zgodzie z naturą”. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław […]

Uczniowie ZS w Tymieniu na wycieczce szlakiem Augustów-Troki-Wilno- Lidzbark Warmiński-Grunwald.

W pierwszym tygodniu czerwca (05.06.-08.06.2013r.) uczniowie ZS w Tymieniu wyruszyli na trzydniową wycieczkę szlakiem  Augustów-Troki-Wilno- Lidzbark Warmiński-Grunwald. Głównym celem wycieczki było poznanie walorów turystycznych Polski pn. – wsch. i Litwy oraz zwiedzanie zabytków Trok, Wilna, Lidzbarka Warmińskiego, Świętej Lipki i Grunwaldu. W ramach integracji młodzieży szkolnej w wycieczce wzięli udział uczniowie Gimnazjum Samorządowego w Tymieniu, […]

Wyróżnienia w konkursie ekologicznym

8 czerwca 2013r. w Niedalinie koło Koszalina odbył się festyn ekologiczny „Radew – energia życia”, organizowany przez Starostwo Koszalińskie, gminę Świeszyno, Gminny Ośrodek Kultury w Świeszynie i OSP z Niedalina. W festynie brały również udział dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, które startowały w konkursie na kompozycję z materiałów wtórnych i konkursie na strój […]

Opłaty za śmieci

Urząd Gminy Będzino przypomina o obowiązku dokonania deklarowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym, że pierwsza wpłata do 15 lipca 2013r. Wpłaty można dokonać tylko na konto: Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie o/Będzino nr konta:  13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny ,,Mały ekolog”

Dnia 13 czerwca 2013 r. dzieci z oddziałów zerowych przedszkoli i szkół z terenu gminy Będzino wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym ,,Mały Ekolog” w Szkole Podstawowej w Konikowie. W konkursie uczestniczyło 19 trzyosobowych zespołów ze szkół powiatu koszalińskiego. Gminę Będzino reprezentowało 5 drużyn:

Konkursy “Mały ekolog” oraz “Selektywnie znaczy Eko”

W dniach 13, 17 czerwca 2013r. odbędą się konkursy „ Mały ekolog” oraz „ Selektywnie znaczy Eko”, którego organizatorem jest  Gmina Świeszyno. Konkursy organizowane są w ramach wspólnego projektu „Selektywnie znaczy Eko”– kampania informacyjno-edukacyjna i przeprowadzone będą w grupach zerowych oraz w klasach IV-VI szkół podstawowych. Drogą wcześniejszych eliminacji z każdej szkoły i przedszkola z […]