Dodano przez Mateusz Dębowski

Seniorzy w bibliotece

W będzińskiej bibliotece, dla osób w wieku 50 lat i więcej, prowadzony jest bezpłatny kurs komputerowy „E-kompetentni”. Kursanci uczą się podstaw pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów, arkuszy kalkulacyjne, bezpiecznego zarządzania danymi. Omawiane są kwestie bezpieczeństwa w sieci i rozwiązywania problemów technicznych. Zajęcia mają charakter wykładowo – warsztatowy. Kurs finansowany jest z Europejskich […]

Zawiadomienie o sesji

Wójt Gminy Będzino  informuje,  że Przewodniczący Rady Gminy zwołuje na  dzień   08  listopada 2018 r.   godz.  10.00,  XLIX  sesję  R a d y   G m i n y   w   Będzinie. Obrady odbędą się w  sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Porządek obrad i wnioski do porządku […]