Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r. W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i: 1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy […]

Zawiadomienie o XVIII sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołujęXVIII sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy w Będziniena dzień 24 lutego 2020 r., o godz. 09:00.Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie […]

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołujęXVII sesję nadzwyczajną VIII kadencji Rady Gminy w Będziniena dzień 14 lutego 2020 r., o godz. 11:00.Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy w Będzinie. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie […]

Sesja nadzwyczajna

Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzieńuprzejmie informuje, że Nadzwyczajna XVII Sesja Rady Gminy w Będzinieodbędzie się w dniu 14.02.2020 r. o godz. 11:00, sala 14 UG Będzino. Na wniosek przewodniczących poszczególnych komisji rady w dniu 14.02.2020 r.,o godz. 9:00, sala 14 UG Będzino odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, tematyka: zmiany budżetowe, samochód strażacki osp […]

Informacja

Wójt Gminy Będzino zwraca się z prośbą do Radnych Rady Gminy w Będzinie o formułowanie wszelkich interpelacji i zapytań w formie pisemnej na ręce Przewodniczącej Rady. Podstawa prawna: Art. 24 pkt. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym brzmi „Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je […]

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.16.2020.MD                                                                         Będzino, dn. 27 stycznia 2020 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309, poz. 1696) zwołujęXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będziniena dzień 5 lutego 2020 r., o godz. 09:00.Miejscem obrad będzie sala narad Urzędu Gminy […]