Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Remont Domu Kultury w Będzinie na ukończeniu

W styczniu tego roku zrezygnowaliśmy z realizacji projektu, polegającego na remoncie sali Domu Kultury w Będzinie. Projekt miał być dofinansowany ze środków unijnych, przyznanych przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Ze względu na wzrost kosztów remontowych i zatrudnienia dodatkowych pracowników nasz udział w tym zadaniu mógłby zamknąć się nawet kwotą 700 tys. złotych.. Aktualny stan finansów Gminy […]

Plan nawożenia azotem

Przypominamy, że plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem dla rolnika od stycznia 2019 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami…” (Dz.U.2018 poz.1339) gospodarstwa o powierzchni: większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego, posiadający […]

Działają, szkolą i pływają

W dniach 22-23 sierpnia 2020 r., dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, grupa ratownicza szkoląca się w Fundacji Pływamy i Ratujemy nurkowała na Jeziorze Ińsk. Młodzież, mieszkańcy Gminy Będzino i Ustronie Morskie, drugi rok bierze udział w zajęciach nurkowych pod opieką instruktora Marcina Kasprzaka z Centrum Nurkowego BLUE DIVE. Kurs obejmował […]

“Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” – kampania społeczna Cechu Kominiarzy

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów […]

Pomoc krajowa dla producentów rolnych – kontynuacja pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w […]