Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.25.2020.MD                                                                 Będzino dn. 20 sierpnia 2020 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXV sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 28 sierpnia  2020 r., o godz. 09:00 Miejscem obrad będzie sala Domu Ludowego w Mścicach. […]

Dzień świra – maskarada w labiryncie

Tegoroczna edycja Dnia Świra odbędzie się 23 sierpnia (niedziela)  w Ogrodach Hortulus Spectabilis. Zasady zabawy są proste – każdy kto tego dnia do Ogrodów Spectabilis przyjdzie w przebraniu, zwiedzi je zupełnie za darmo! Nie ma znaczenia czy Wasze stroje będą ręczną domową pracą czy profesjonalnym kostiumem. Wiemy, że Wasza kreatywność nie zna granic. Turyści! Wyciągajcie […]

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2019 r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2019 r. odbędzie się na XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Ludowego w Mścicach.   Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego […]

Komunikat – podatek od nieruchomości

Wójt Gminy Będzino, w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych, polegających, m.in. na wynajmie turystom nieruchomości, w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe, parkingi itp. przypomina podatnikom, którzy nie dopełnili w tym zakresie obowiązku podatkowego z tytułu podatku […]

Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej. Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2020. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku. Jednocześnie informujemy, że […]

Kolonie dla dzieci rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, że otrzymał ofertę bezpłatnych kolonii dla dzieci rolników od Stowarzyszenia im. Teresy Kras. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na kolonię letnią jest posiadanie ubezpieczenia lub uprawnienia do świadczenia rentowego z KRUS  przez jednego z rodziców. Kolonie będą zorganizowane w Białym Dunajcu od dnia 20.08.202 – do dnia 29.08.2020. Udział w […]