Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Powstały nowe miejsca opieki i integracji dla Seniorów

Miniony rok zakończył się dobrymi wieściami dla społeczności senioralnej z terenu gminy Będzino. W dniu 31.12.2018 r. w miejscowości Tymień, w skrzydle Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża, otwarto Dzienny Dom Senior+. Jest to placówka, której celem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Będzino, ma stanowić pomoc i odciążenie […]