Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji

W dniu 21 marca 2019 r. , o godz. 09.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie Barbara Grudzień

Spotkanie z rolnikami

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez KOWR Spotkaniu z rolnikami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. W spotkaniu udział wezmą również takie instytucje jak Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie i Kasa Rolniczego […]

Powstały nowe miejsca opieki i integracji dla Seniorów

Miniony rok zakończył się dobrymi wieściami dla społeczności senioralnej z terenu gminy Będzino. W dniu 31.12.2018 r. w miejscowości Tymień, w skrzydle Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża, otwarto Dzienny Dom Senior+. Jest to placówka, której celem jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Będzino, ma stanowić pomoc i odciążenie […]