Dodano przez Mateusz Dębowski

Informacja z XLVIII sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 19 października 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obrady rozpoczęły się minutą ciszy, którą uczczono pamięć zmarłego radnego Stanisława Kwaśniowskiego. Następnie otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Nożykowski, który powitał przybyłych radnych oraz przedstawił porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie. Obecnych było 13 radnych.

Wydawanie żywności

Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że w dniach: 13 listopada 2018r. (wtorek) w godz. 8.00 -14.00 14 listopada 2018r. (środa) w godz. 8.00 -12.00 BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ Miejsce wydawania żywności pomieszczenie piwniczne w budynku GOPS Będzino. Przed odebraniem żywności należy odebrać skierowanie u pracownika socjalnego.

Złote Gody Państwa Kopiec

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Awaria wodociągu w Mścicach

Uwaga Mieszkańcy Mścic! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, iż w związku z usuwaniem awarii wodociągu w dniu 24 października 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 mogą powstać spadki ciśnienia lub całkowity brak ciśnienia wody w miejscowości Mścice. Za utrudnienia przepraszamy.

4 Jubileusze Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego

      W dniu 13 października 2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie świętowano trzy jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego. Szanowni Jubilaci to Państwo Krystyna   i Eugeniusz Michalakowie, Państwo Czesława i Ryszard Stępniowie, Państwo Helena i Franciszek Dubielowie. Jubileusz Państwa Urszuli i Mariana Grodzkich odbył się w ich rodzinnym domu. Na uroczystości licznie przybyły rodziny Jubilatów.

Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek

Czy można przeżywać fantastyczne przygody nie wyjeżdżając w świat?  Oczywiście! – mówi Justyna Bednarek, autorka książek dla dzieci, gość spotkania autorskiego w filii publicznej w Dobrzycy  – wystarczy tylko przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę, a przygoda zadzieje się sama. Każda przeczytana przez Was książka to nowe przeżycia, nowe doświadczenia. Pisarka opowiedziała najmłodszym czytelnikom skąd […]