Dodano przez Mateusz Dębowski

Odśnieżanie dróg w sezonie 2018/2019

Urząd Gminy Będzino koordynuje pracami zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Będzino. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników sprawuje stanowisko ds. gospodarki komunalnej – Lech Przełuski tel. 094 3162 535 ,  które koordynuje akcję zimowego utrzymania dróg przez PHU JAR REGINA GĘBOROWSKA UL. MALINOWA 3, 76-031 MŚCICE, tel. 600 296 […]

Pasowanie pierwszoklasistów w SP w Dobrzycy

Dnia 26 listopada w  oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Był to ważny debiut dzieci, które w tym roku przyszły do  przedszkola po raz pierwszy. Z dumą wystąpiły przed swoimi rodzicami, panią dyrektor Małgorzatą Górzyńską oraz gościem specjalnym  Wójtem Gminy Będzino- panem Mariuszem Jaroniewskim. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiła […]