Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 25-26.06.2020r, w godz. od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność . Żywność będzie wydawana w pomieszczeniu piwnicznym w budynku GOPS na podstawie skierowania od pracownika GOPS. Pomoc jest realizowana w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.1.22.2020.MD                                                               Będzino, dn. 10 czerwca 2020 r.   ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 17 czerwca 2020 r., o godz. 11:00. Miejscem obrad będzie sala Domu […]

Informacja dot. funkcjonowania urzędu i wyborów

W dniu 12.06.2020 r. Urząd Gminy Będzino będzie nieczynny dla interesantów . W tym dniu w Urzędzie będzie można załatwić tylko sprawy związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy i wyborami na Prezydenta RP w godzinach od 8.00 do godz. 14.30. Zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych dokonywać można pod adresem urz-320901-1@pkw.gov.pl do godz. 15 […]

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Strzeżenicach

W dniu 28 maja pomiędzy Gminą Będzino, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisano umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Strzeżenicach. W podpisaniu udział wzięli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski oraz Skarbnik Gminy Będzino Patrycja Woltmann. Projekt zakłada instalację 800 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz […]