Dodano przez Mateusz Dębowski

Swaty w Kamieniu Pomorskim

Przez dwa ostatnie dni lipcowego (28.29.07.18r.) weekendu, Kamień Pomorski gościł śpiewaczy folklor ludowy. W tych dniach odbył się 22 Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej imieniem jego twórcy, Jana Iwaszczyszyna. Pierwszego dnia, przez blisko osiem godzin, pięcioosobowe jury, wraz z liczna widownią, przysłuchiwało się prezentacją solistów i zespołów, które przyjechały z czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, i […]

Będzie wsparcie dla organizacji pozarządowych

Gmina Manowo razem z  Gminą Będzino  i Gminą Sianów rozpoczęły realizację  przedsięwzięcia pt. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”.  To innowacyjny projekt, ma ponadgminny charakter i otwartą formułę zapraszającą przedstawicieli organizacji pozarządowych (klubów sportowych, OSP, fundacji i stowarzyszeń) do wspólnych wydarzeń, szkoleń i promocji III sektora w powiecie koszalińskim.

Posiedzenie komisji budżetowo – finansowej

Przewodnicząca komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje posiedzenie komisji na dzień  30 lipca 2017 r.,  godz. 09.15. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję zwołaną nadzień 30 lipca br. Przewodnicząca komisji Barbara Grudzień