Wprowadzone przez Mateusz Dębowski

Terminy płatności podatków lokalnych w 2021 roku

OSOBY  FIZYCZNE RATY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK ROLNY PODATEK   LEŚNY I rata do 15 marca do 15 marca do 15 marca II rata do 17 maja do 17 maja do 17 maja III rata do 15 września do 15 września do 15 września IV rata do 15 listopada do 15 listopada do 15 listopada                 […]

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Będzino informuje, iż w związku z nowo rozstrzygniętym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od 1 marca 2021 r. następuje zmiana opłaty z 18 zł/os. na 29 zł/os. za odpady zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji wówczas opłata wynosi 58zł /os. Opłatę należy uiszczać bez wezwania do […]

Pomóżmy!

Szanowni Państwo, W środę w godzinach popołudniowych w Słowienkowie wybuchł pożar. Zniszczona została jego większa część (poddasze, strych, dach). Dom jest do totalnego remontu, bo to czego nie strawił ogień zniszczyła woda podczas gaszenia. Niestety koszty jakie wiążą się z jego odbudową są bardzo duże, dlatego bardzo prosimy o pomoc. Poszkodowane są 4 rodziny, 14 […]

1 marca upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że producenci rolni którzy jeszcze nie  złożyli wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w pierwszym terminie, mogą to jeszcze zrobić do najbliższego poniedziałku –  1 marca br. W związku z wieloma zapytaniami  wyjaśniamy, że producenci rolni, którzy ubiegają się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła […]

Informacja dotycząca utrzymywania urządzeń melioracyjnych

Przypominamy o obowiązku utrzymywania właściwej funkcjonalności i drożności urządzeń melioracyjnych położonych w granicach Państwa nieruchomości. Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) – dalej pr. wod., utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji […]

Wznowienie pracy ŚDS

Stowarzyszenie Lepsze Jutro informuje, że w związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2021 r. wznawia działalność środowiskowego domu samopomocy w trybie natychmiastowym. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wg rekomendacji określonych  przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.  

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino

Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 o pow. 0,1146 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino – otwórz Zawiadomienie o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 190/4 o pow. 0,1146 ha, obręb ew. Będzino