Dodano przez Mateusz Dębowski

Informacja z XXXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

Dnia 12 września 2013 roku, odbyła się XXXIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 14 radnych. Obrady toczyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego  porządkiem obrad. Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację  z działalności między sesjami oraz wysłuchał […]

Wyjazd rolników z Gminy Będzino do Barzkowic

Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu Gminy Będzino 8 września 2013 r.  mieli okazję zwiedzenia  XXVI Targów  Rolnych ,,AGRO-POMERANIA’’ w Barzkowicach. Targi są największym wydarzeniem plenerowym na Pomorzu Zachodnim podczas których prezentowane są szerokie  oferty handlowe   producentów maszyn  i sprzętu rolniczego , firm oferujących  środki do produkcji rolnej i ogrodniczej, firm przetwórstwa rolno-przemysłowego czy […]

“II Przegląd Kapel Ludowych”

W dniu 7 września podczas Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach odbywał się II Przegląd Kapel Ludowych. Wzięły w nim udział również dwa nasze zespoły – Zespół ludowy „Popowianie” z Popowa oraz Kapela ludowa SWATY z GOK Będzino. Po prezentacji 15 zespołów ogłoszone zostały wyniki. II miejsce i nagrodę w wysokości 4000 złotych zdobyła kapela […]

Dożynki Gminne w Dobrzycy już za nami

W dniu 7 września 2013 r. w miejscowości Dobrzyca odbyły się Dożynki Gminne. To wyjątkowe święto dla wszystkich mieszkańców gminy a zwłaszcza dla rolników, którym jesteśmy wdzięczni za trud i wysiłek włożony w zbiór tegorocznych zbóż.  Chleby dożynkowe zostały wypieczone przez Piekarnię „Paczkowscy” w Dobrzycy i wręczone wszystkim sołtysom przez Wójta Gminy – Henryka Brodę. […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w gminie Będzino

2 września 2013 r. jest dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W gminie Będzino w roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie 457 uczniów szkół podstawowych, 249 uczniów gimnazjów, a wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 302 dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach zerowych.    Gmina aktywnie wspiera naukę dzieci i młodzieży, pozyskując i przeznaczając fundusze m. in. na […]

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR

Dnia 24 sierpnia br. na placu rekreacyjnym w parku w Mścicach odbył się Festyn Wiejski zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy współudziale Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Zajęcia z rytmiki w ramach projektu

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zobacz film Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć rytmiki.

Wiem, umiem, rozumiem – zakończenie projektu

Dnia 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. “Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Uwaga!

Drodzy mieszkańcy informujemy, że zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów dla nieruchomości: Strzeżenice nr 43 oraz wszystkie nieruchomości położone za mostkiem Mączno nr 7,8, 9 Podbórz – wszystkie nieruchomości Pakosław – wszystkie nieruchomości Odbiór odpadów zmieszanych z ww. nieruchomości odbywał się będzie w te same dni, w których odbierane są odpady segregowane. Nowy harmonogram zostanie dostarczony […]