Wprowadzone przez Magdalena Kustra

Wręczenie pamiątkowej odznaki „Kolumbowie rocznik 20” Panu ppor. w st. spocz. Wacławowi Kniahnickiemu ps. „Żytomierz”

W dniu 30.01.2023r. Prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych mjr w st. spocz. Grzegorz Torbiński,  Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK ppłk w st. spocz.  Wojciech Grobelski, Prezes Koszalińskiego Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych  p. Łukasz Suchanowski oraz przedstawiciel  Gminy Będzino p. Dorota Kokłowska odwiedzili ppor. w st. spocz. Wacława Kniahnickiego ps. „Żytomierz”. Celem wizyty […]

Uwaga Mieszkańcy Mścic!

Z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek)  w godzinach między 08:00 a 15:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody w miejscowości Mścice, ul. Koszalińska, osiedle Spółdzielni Jedność oraz OHZ Mścice. Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Mobilny Punkt Informacyjny w Będzinie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Gminy Będzino, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:   wsparciu z Funduszy Europejskich, środkach na otwarcie działalności gospodarczej, dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, […]

Uwaga Mieszkańcy Mścic!

Z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek)  w godzinach między 11:00 a 14:00 nastąpi spadek lub całkowity zanik ciśnienia wody w miejscowości Mścice. Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie […]