Wprowadzone przez Magdalena Kustra

PIĘKNY, NOWOCZESNY PLAC ZABAW DLA DZIECI I …SENIORÓW W M. TYMIEŃ

W dniu 16 czerwca br. w miejscowości Tymień – Sołectwo Tymień Gmina Będzino, odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw i strefy integracji, które zostały  doposażone  ze  środków finansowych  wniosku, pn. „Moja Mała Ojczyna V edycja 2021” w wysokości : Fundacja  BGK im. J. K. Steczkowskiego  z  siedzibą  w  Warszawie w wysokości 30.000,00 zł., Fundusz sołecki […]

Zasady dalszego przyznawania świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Zasady dalszego przyznawania świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.   Urząd gminy informuje, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za […]

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2021 r. odbędzie się na LIX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Kultury w Będzinie. Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami […]

Uwaga! Zakaz Parkowania przy Ośrodku Zdrowia w Będzinie

UWAGA ! W dniach 20 – 26.06.2022 r. (poniedziałek – niedziela) prowadzone będą roboty przygotowawcze ocieplenia budynku OŚRODKA ZDROWIA w Będzinie. Od dnia 27.06.2022 r. na terenie Ośrodka Zdrowia będą prowadzone prace związane z ociepleniem budynku NZOZ. W czasie prowadzenia prac przygotowawczych i remontowych wprowadza się całkowity zakaz parkowania na terenie Ośrodka. Wyznacza się parkingi […]