Wprowadzone przez Magdalena Kustra

III rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 30 WRZEŚNIA 2023 r. należy dokonać wpłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu . Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Składanie wstępnych deklaracji chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu ,,Ciepłe Mieszkanie’’

Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Będzino  planuje przystąpić do ogólnopolskiego programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” przy najbliższym ogłoszeniu naboru wniosków dla gmin na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. […]

Spotkanie pn. BEZPIECZNI W DOMU z projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” – KGW “STRZEPO-WIANKI”

W dniu 19 września 2023 r. odbyło się spotkanie pn. BEZPIECZNI W DOMU, spotkanie jest częścią projektu “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” finansowanego w całości ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej opowiedzieli o bezpieczeństwie w zakresie drogowym jak i domowym w okresie zbliżającego się […]