Wprowadzone przez Magdalena Kustra

Gmina Będzino z niemal 3 milionowym dofinansowaniem z PROW

16.01.2023 podpisano umowę o dofinansowanie na zadania związane z gospodarką wodną na terenie gminy Będzino. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, a ze strony Gminy Będzino Pani Wójt Sylwia Halama w towarzystwie Pani Skarbnik Anetty Tomali – Gajec. W ramach zadania zrealizowana zostanie modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody […]

Spotkanie w sprawie sieci światłowodowej

Dnia 12.01.2023r. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Gawex świadczącej usługi telekomunikacyjne – Panem Krzysztofem Malińskim w sprawie możliwości budowy sieci światłowodowej w miejscowości Będzino. Na spotkaniu poruszono również kwestię możliwości współpracy z firmą w zakresie realizowanych przez gminę inwestycji oraz możliwości budowy sieci w innych miejscowościach gminy na obszarach, które […]

Przebudowa drogi w miejscowości Dworek

12 stycznia br. Wójt Gminy Będzino Pani Sylwia Halama podpisała umowę na przebudowę drogi w miejscowości Dworek. W ramach zadania na odcinku blisko 300m prowadzącym do posesji mieszkalnych Dworek 8-10 ułożona zostanie nowa nawierzchnia drogi z płyt drogowych typu jomb. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest firma AQUA-BUD Patryk Kucharski z Nowych Bielic. […]