Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne w marcu

Szanowni mieszkańcy Gminy Będzino, uprzejmie informujemy, że rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne po dniu 1 marca br. odbywać się będzie pod numerem telefonu 662 084 108, w godzinach od 8.00- 10.00 od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna pod w/w numerem możliwa jest od dnia 25 lutego br.      

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na remont czterech pokoi, pomieszczenia łazienki (urządzenia z atestem) i utworzenia kuchni dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach przy obecnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy. Więcej informacji w załączniku: zapytanie ofertowe   Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Remont pomieszczeń budynku GOPS […]

Dni otwarte w Domu i Klubie Senior+

Za nami dni otwarte zorganizowane w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach. Na spotkania zawitali mieszkańcy wraz bliskimi w celu poznania oferty placówek, oraz wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. Z udziałem w projekcie Senior + wiąże się drobna odpłatność, którą ustala w oparciu o dochody każdego uczestnika GOPS w Będzinie. W ramach planowanych […]

Komputer bez tajemnic

Grupa mieszkańców naszej gminy w wieku 50 lat i więcej uczestniczyła w szkoleniu komputerowym realizowanym w ramach projektu „E-kompetentni” i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy szkolenia, mającego wymiar 140 godzin, nauczyli się podstaw pracy z komputerem w obszarach informacji, komunikacji, tworzenia treści i bezpieczeństwa. Sprawdzianem  nabytych umiejętności i wiedzy był egzamin końcowy. Wszyscy zdali […]

Informacja dotycząca zasad przeprowadzania wyboru sołtysa i rady sołeckiej na terenie Gminy Będzino

Przepisy dotyczące zasad i trybu wyborów sołtysa i członków rad sołeckich zawiera ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz – na zasadzie odpowiedniego odesłania – uchwała rady gminy w zakresie uchwalenia statutu sołectwa. Na zasadzie art. 35 ust. 1 i 3 powołanej wyżej ustawy, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (sołectwa) określa […]

Spektakl w Sarbinowie

Zespół „Kotwica Mieleńska” oraz Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie serdecznie zapraszają 22 lutego br. (piątek) o godzinie 17 i 19 na wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny  pod tytułem „Romantyczny wieczór w Kawiarni ADA” nawiązujący do minionych wydarzeń, kiedy to grupa młodych zaprzyjaźnionych dziewczyn spotykała się na imieninach u jednej z nich – u Ady. Obecnie, po latach dziewczyny […]

Planowana kontrola podatkowa na terenie Gminy Będzino w zakresie podatku od nieruchomości

W  związku  z  planowaną  od   2019  roku  kontrolą  podatkową  w  zakresie  podatku od nieruchomości  ( dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm./),  Wójt  Gminy  Będzino  zwraca  się  z  prośbą  do  podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków, w tym: budynków […]

RUSZYŁ PROGRAM SPOŁECZNIK

Jak co roku, choć w nieco zmienionej, ulepszonej formie rusza Program Marszałkowski Społecznik. Od obecnego roku będzie już programem wieloletnim, co pozwala społecznikom strategicznie planować swoje działania. Z istotnych zmian najważniejsza to wzrost grantu z 3 do 4 tys. zł (granty o zasięgu powiatowym pozostają na poziomie 10 tys. zł). Łącznie roczna alokacja na granty […]

Przerwy w dostawie wody i wymiana wodomierzy

Uwaga Mieszkańcy Strachomina i Strzepowa! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z kontrolą UDT w dniu 21.02.2019 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 7.00 do 11.00. Uwaga Mieszkańcy Dobrzycy i Smolnego! Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że w związku z kontrolą UDT w dniu 22.02.2019 r. (piątek) […]

Pierwsze wyniki wyborów

Rozpoczęły się wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich na terenie naszej Gminy. Mamy pierwsze wyniki: – Sołtysem Będzina został ponownie Pan Adam Śnieżko – Sołtysem sołectwa  Będzinko została Pani Aleksandra Gałka – Kopera – Sołtysem sołectwa Strzeżenice została ponownie Pani Krystyna Żakowska – Węgielnik. Serdeczne gratulacje ! Szczegółowe wyniki dotyczące członków wybranych Rad Sołeckich podamy w […]