Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Spotkania warsztatowe w związku z tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Będzino

W dniach 7 oraz 10 marca odbyły się dwa spotkania warsztatowe, dotyczące treści przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2023-2030. Spotkania te miały miejsce podczas Dnia Kobiet w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie (odbyła się debata “Gmina Będzino oczami kobiet”) oraz przy okazji Dnia Sołtysa (dyskusja i rozmowy z sołtysami). Konsultacje dotyczące tworzenia wspomnianego […]

Dzień Sołtysa w Gminie Będzino

W miniony piątek obchodzono w Będzinie Dzień Sołtysa. Jest to doroczne święto, dzięki któremu możemy docenić pracę i wysiłek, jaki władają nasi sołtysi na rzecz rozwoju sołectw. Wspierają ich w tym rady sołeckie i aktywni mieszkańcy. W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem sołtysów, wójt Gminy Będzino Sylwii Halamy, […]

Kompleks przedszkolno-żłobkowy w Będzinie coraz bardziej realny

W dniu 8 marca w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się spotkanie dotyczące założeń projektowych, rozkładu i funkcji pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu planowanego nowego kompleksu przedszkolno-żłobkowego w miejscowości Będzino. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz projektantka Kinga Mielczarek, dyrektor przedszkola w Będzinie Jolanta Szuba i pracownicy Urzędu Gminy. Planowany do realizacji obiekt zakłada […]

Dzień Kobiet w Gminie Będzino- wielkie święto Pań

Za nami już Dzień Kobiet, a my wspominamy wielkie święto Pań w Gminie Będzino. W dniu 8 marca sala Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie dosłownie pękała w szwach, co niezwykle cieszy. Frekwencja mieszkanek Będzina była znakomita i równie znakomicie się bawiono. Była moc serdeczności i życzeń, składanych ze sceny przez Wójt Gminy Będzino, Sylwię Halamę […]

Nabór wstępny dotyczący odbudowy zabytków

Informujemy wszystkich zainteresowanych właścicieli obiektów i miejsc zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków (w tym gminnej ewidencji zabytków) o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację zamierzeń inwestycyjnych obejmujących prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane określone w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków […]

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wchodzi w nowy wymiar realizacji

Dobiegły końca prace dotyczące opracowania treści dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tzw. SUMP) Dla Będzina, jako gminy jest to o tyle istotne, że byliśmy jednym z 23 samorządów, które tworzyły partnerstwo powołane w tym celu. Na spotkaniu, które miało […]

Zaproszenie do udziału w przetargu “Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino”

Urząd Gminy Będzino serdecznie zaprasza oferentów do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: “Utworzenie stref rekreacji na terenie Gminy Będzino”. Zadanie podzielono na 3 części: – Część nr 1 pn.: „Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach” – Część nr 2 pn.: „Strefa rekreacji w m. Strachomino” – […]

Zostań współtwórcą Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru MLGR

Obecny proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej umożliwi w następnych latach nowej perspektywy finansowej udzielanie dotacji na pomysły przyszłych wnioskodawców. W tym celu biuro MLGR chciałoby poznać Państwa opinie i prosić o wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie ankietowe nie jest czasochłonne, a pozwoli na określenie dalszych kierunków rozwoju i kształtowania obszarów […]

Sołectwo Mścice Mistrzem Finału 7. Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego!

W sobotę, 4 marca odbył się w Sianowie Finał 7. Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego. Zmagania drużyn  odbyły się w Hali Sportowo-Widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie. Miło nam poinformować, że zwycięską drużyną, która otrzymała Puchar Starosty Powiatu Koszalińskiego jest nasza reprezentacja zawodników z sołectwa Mścice! Zaś […]

Odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami miejscowości Strzeżenice w związku z prezentacją koncepcji przebudowy drogi

W dniu 2 marca w świetlicy wiejskiej w Strzeżenicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości, podczas którego wójt Gminy Będzino Sylwia Halama oraz pracownice Urzędu Gminy odpowiedzialne za inwestycje, Anna Pietkowska oraz Urszula Bakalarz przedstawiły koncepcję projektu przebudowy drogi gminnej łączącej miejscowości Strzeżenice i Kazimierz Pomorski. Podczas spotkania z licznie przybyłymi mieszkańcami obecny był […]