Wprowadzone przez Tomasz Wojciechowski

Spotkanie na temat budowania partnerstwa lokalnego

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu na temat  „Budowanie  partnerstwa na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego gmin,  powiatów i tworzenia nowych miejsc pracy”. Celem Partnerstwa jest głównie promocja naszych podmiotów ekonomii społecznej, żeby mogły sprzedawać swoje usługi lub produkty, rozwijały się oraz były widoczne w regionie i współpracowały ze sobą. Spotkanie odbędzie się w dniu […]

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., […]

Rusza kolejny konkurs dla społeczników!

Zainaugurowany został nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące […]

Zbliża się termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r.

Szanowni Państwo, przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2020 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2019 r. Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 16 i 12) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe (http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1662). Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie […]

Spotkanie świąteczno- noworoczne, Byki Rozwoju i ostatnia sesja Rady Gminy w 2019 roku

Grudzień to tradycyjnie już czas kiedy odbywały się w wielu miejscach spotkania opłatkowe, oraz dokonywano podsumowania mijającego roku. W dniu 30 grudnia w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino miała miejsce ostatnia w roku 2019 sesja Rady Gminy. Dokonano na niej między innymi uchwalenia budżetu na rok 2020. (link do uchwały: http://bip.bedzino.pl/userfiles/file/uchwaly/2019/2019_115_XV.pdf ). Następnie odbyła się […]