Wprowadzone przez Tomasz Zwierzyński

Informacja dotycząca doręczenia decyzji podatkowych w 2021r.

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że od kilku dni do mieszkańców i podatników posiadających nieruchomości na terenie naszej Gminy są doręczane decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz nakazy płatnicze w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok. Doręczenie odbywa się na dwa sposoby – drogą pocztową lub osobiście […]

Granty Sołeckie 2021

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu „Granty Sołeckie” 2021. Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (2 sołectwa). […]

Rząd przyjął projekt noweli ustawy ws. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

We wtorek 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Projekt został przedłożony przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Najważniejsze przyjęte rozwiązania: […]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino Nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku – otwórz UWAGA przedłużono termin naboru do 16.02.2021 roku „Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym […]