Wprowadzone przez Tomasz Zwierzyński

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w bieżącym miesiącu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r. O zwrot mogą ubiegać się producenci , którzy w […]

P R Z Y P O M N I E N I E Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

P R Z Y P O M N I E N I E Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej            Wójt Gminy Będzino przypomina wszystkim przedsiębiorcom oraz właścicielom nieruchomości,  na których jest prowadzona działalność gospodarcza  o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy rozpoczynający lub prowadzący […]

Wznowienie bezpłatnych badań mammograficznych przez LUX MED – Powiat Koszaliński – Będzino

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony […]

MOJA WIZJA ZEROOO – Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Bezpieczeństwo, Zdrowie i dobrostan Rolnika

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że w związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, dnia 30 czerwca 2020 roku zainaugurowana została II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (max. 2 – minutowego) filmu […]