Wprowadzone przez Tomasz Zwierzyński

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Wójt Gminy Będzino informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 roku, w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – […]

BITWA O WOZY 2020

16 nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych zostanie sfinansowanych przez MSWiA. Wozy trafią do gmin do 20 tys. mieszkańców, które w każdym województwie osiągną największą procentową frekwencję wyborczą w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie, będą brane pod uwagę: liczba wyjazdów OSP w 2019 […]

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 05 czerwca 2020 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2020 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-711-69/20 Panie i Panowie Komisarze Wyborczy Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia, co następuje. 1. Ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego, o czym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta […]

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH NA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez urzędnika wyborczego Panią Danutę Malinowską – e-mailem na adres urz-320901-1@pkw.gov.pl w dniach 08.06. – 12.06.2020 r. do godziny 15-tej, w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego (przy czym oryginał zgłoszenia powinien być dostarczony do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną) lub osobistego złożenia zgłoszenia (poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się […]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Będzino.

Gminna Komisja Wyborcza w Będzinie informuje, iż w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, Urząd Gminy Będzino,76-037 Będzino 19, I piętro, sala nr 14, odbędzie się losowanie numerów dla list kandydatów tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Będzino zarządzonych na dzień 28 […]

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BĘDZINO Z DNIA 22.05.2020 R. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. MSWiA wskazało, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w […]

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY BĘDZINO

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną przez urzędnika wyborczego Panią Danutę Malinowską – e-mailem na adres urz-320901-1@pkw.gov.pl ​ w dniach 20.05., 21.05., 22.05.2020r. do godziny 15-tej, w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego (przy czym oryginał zgłoszenia powinien być dostarczony do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną) lub osobistego złożenia zgłoszenia (poprzez wrzucenie go do urny znajdującej się […]