Wprowadzone przez Urszula Michalak

Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków i Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków- CEEB.

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków […]

Polski Ład w Gminie Będzino.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych   W dniu 27.01.2022 r. Gmina Będzino złożyła 5 wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych realizowanych przez JST w ramach II edycji naboru wniosków (3 inwestycje) i III edycji – PGR (nabór dla miejscowości po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych) naboru wniosków. Złożone wnioski na inwestycje: II edycja naboru: […]

Informacja – Granty PPGR

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy Będzino informuje, że  w dalszym ciągu oczekujemy na weryfikację złożonych oświadczeń oraz wniosku o udzielenie wsparcia przez operatora Programu. Nie podsiadamy informacji o przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku ani ewentualnego podpisania […]

KWARANTANNA I IZOLACJA- nowe zasady

KWARANTANNA I IZOLACJA Na czym polega? kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia; izolacja – odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu. Izolacja domowa Trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał. Kwarantanna Kwarantanna dotyczy osób, które: przekraczają granicę RP, […]

Odstrzał sanitarny dzików w województwie Zachodniopomorskim.

W dniu 24 stycznia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod poz. 323 zostało opublikowane rozporządzenie nr 1/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2022 r., w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem, które jest dostępne poniżej w linku.   ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGOz dnia 24 […]