Wprowadzone przez Urszula Michalak

Podpisanie umów SENIOR+

Podpisanie umów SENIOR + W dniu 19 maja bieżącego roku w delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Będzino podpisał dwie umowy dotacyjne na prowadzenie Domu Seniora i Klubu Seniora w ramach rządowego Programu Senior+. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania […]