Wprowadzone przez Urszula Michalak

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych!!!

Zgodnie z komunikatem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu, informuję że w dniach 21-22.10 przewiduje się możliwość wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości 72-90 km/h lub porywów wiatru o prędkości 90-115 km/h.   komunikat 21.10-1      

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia Rady

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom oświaty, nauczycielom i dyrektorom dużo satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych oraz samych wzorowych i wdzięcznych uczniów. Dziękujemy za codzienny trud wkładany w opiekę i wychowanie najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy Będzino. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski wraz z radnymi

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Urząd Gminy Będzino informuje, że zgodnie z Zawiadomieniem o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15.października 2021 r. w godz. 10.00-12.00 stowarzyszenie „Lepsze Jutro”  organizuje zgromadzenie po trasie DK 11 Będzino (przejścia dla pieszych), Plac przy Urzędzie Gminy , Będzino 56. Zwraca się uwagę mieszkańcom gminy na możliwe utrudnienia w ruchu samochodowym.   00416729bedzino

„Myślę, więc nie śmiecę!!!”

27 września 2021 roku  Gmina Będzino wspólnie z  uczniami Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu uczestniczyła w  28 akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Tegoroczna akcja została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę” Celem  akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 […]

Plac rekreacyjny w Tymieniu.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Gminy Będzino dla sołectwa Tymień znalazł się w gronie 30 najlepszych projektów w ramach 5 edycji Programu „Moja Mała Ojczyzna” prowadzonego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na modernizację placu rekreacyjnego w Tymieniu. Projekt pn.”Mieszkańcy dzieciom i seniorom” zakłada aktywizację  mieszkańców Tymienia poprzez modernizację […]

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.43.2021.MD Będzino dn. 24 września 2021 r.                                                                                  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 30 września 2021 r., o godz. 09:00. Miejscem obrad będzie sala Domu […]