Badania terenowe służące opracowaniu diagnozy, w tym w zakresie mobilności dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Drodzy Mieszkańcy!

W drugiej połowie marca na terenie naszej gminy rozpoczną się badania terenowe służące opracowaniu diagnozy w tym w zakresie mobilności dla obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

W przestrzeni spotkacie Państwo ankieterów, z którymi będziecie mogli podzielić się swoimi opiniami
i spostrzeżeniami dotyczącymi naszego regionu.

Jak długo dojeżdżasz do pracy?

Czy przeszkadza Ci zanieczyszczenie powietrza, hałas, śmieci?

Jak oceniasz jakość usług w Twojej miejscowości?

To tylko niektóre z tematów, o których będzie można porozmawiać z ankieterem.

Państwa aktywny udział pomoże trafnie zdiagnozować największe zalety obszaru, ale również najważniejsze jego problemy. Wszyscy ankieterzy będą mieli przy sobie listy polecające od Lidera projektu- Prezydenta Miasta Koszalina.

W ramach prac nad diagnozą eksperci przeprowadzą również wywiady pogłębione z lokalnymi liderami opinii, a zwieńczeniem prac będą badania fokusowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami (w tym przedstawicielami lokalnych przewoźników) oraz urzędnikami.

Badania będą prowadzone wśród mieszkańców wszystkich członków porozumienia KKBOF – 20 gmin
i 3 powiatów i zakończą się na przełomie marca i kwietnia.

Weź udział w badaniu ankietowym. Serdecznie zachęcamy.

opublikowano 18 marca 2022