Bal Sportowca – Dobrzyca 2014 r.

W dniu 25 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dobrzycy odbył się coroczny Bal Sportowca, podczas którego podsumowane zostały osiągnięcia sportowe uczniów szkół z gminy Będzino w minionym 2013 roku.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz gminy, rady gminy oraz dyrektorzy i nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe w szkołach. Prezentację osiągnięć prowadziła Prezes Szkolnego Związku Sportowego Pani Jolanta Piekut-Borowska.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się:

1. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy:

  • Natalia Pecyna  ( wysoka lokata przełaje gminne, udział w Gminnych Zawodach tenisa Stołowego, udział w Gminnych zawodach piłki Siatkowej dziewcząt)
  • Marcin Michalski( wysoka lokata przełaje gminne, udział w Gminnych Zawodach tenisa Stołowego, udział w Gminnych zawodach piłki Siatkowej chłopców, udział w gminnych zawodach w piłce nożnej ORLIK)
  • Filip Wasiak(wysoka lokata przełaje gminne, udział w Gminnych Zawodach tenisa Stołowego, udział w Gminnych zawodach piłki Siatkowej chłopców , udział w gminnych zawodach w piłce nożnej ORLIK);

2. Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie:

 • Wiktoria Kowalczyk,
 • Julia Grajper,
 • Natalia Kwiatkowska,
 • Zuzanna Staniak

Dziewczęta te startowały z powodzeniem nie tylko w turniejach siatkarskich, ale także w wielobojach lekkoatletycznych i tenisie stołowym.

3. Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu:

Szkoła Podstawowa wyróżnienia:

 • Norbert Ziembicki
 • Mateusz Nadolny
 • Natala Buchcic

Osiągnięcia wyróżnionych osób:

 • I miejsce w trójboju LA
 • I miejsce w Gminnych Biegach Przełajowych;

Gimnazjum Samorządowe:

 • Kacper Gała
 • Damian Poszyler
 • Tomasz Kwaśniewski
 • Michał Turkacz

Osiągnięcia wyróżnionych osób:

 • Ogólnopolski Turniej Orlic Volleymania – na 82 drużyny z całej Polski chłopcy znaleźli się w pierwszej 16.
 • I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej
 • Czwórbój LA – I miejsce
 • Tenis stołowy Powiat – II miejsce

 4. Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach:

 • Wiktor Klemunda – I m. mini w piłce nożnej w powiecie i mini piłce ręcznej, 2 m. biegi przełajowe
 • Błażej Szewczyk
 • Piotr Oleśkiewicz/Hubert Kowalczyk V a

Gimnazjum Samorządowe:

 • Marzena Dziaduch III a – tenis stołowy, piłka siatkowa I m. w powiecie
 • Aleksandra Sitarz
 • Adrian Gołuchowski/Konrad Świec III b – piłka nożna.

   W imieniu Wójta Gminy Będzino Pana Henryka Brody sportowcom pogratulował zastępca wójta Pan Henryk Lubocki. Zaznaczył on, że nasza gmina przeznacza każdego roku dodatkowe środki finansowe na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży i systematycznie dąży do rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. W naszych szkołach w dodatkowych zajęciach sportowych bierze udział ok. 30 % uczniów.

opublikowano 28 stycznia 2014