Będą granty dla naszych sołectw!

W dniu 4 czerwca 2020 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego opublikował listę rankingową laureatów konkursu „Granty Sołeckie 2020”, skierowanego do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Z Gminy Będzino dofinansowanie otrzymały aż 3 sołectwa! Projekty były składane przez sołtysów, przy wsparciu pracowników Urzędu Gminy. W Sołectwie Dobre mieszkańcy rozpoczną remont świetlicy wiejskiej, polegający m.in. na wymianie okien i wykonaniu elewacji zewnętrznej. Planowane jest zorganizowanie imprezy integracyjnej „Lato w kolorze” oraz warsztatów artystycznych. Kolejny grant trafi do Sołectwa Śmiechów/Borkowice – tutaj na placu zabaw w Borkowicach zostaną zamontowane 2 urządzenia do mini-strefy rekreacji. Dofinansowanie otrzyma również Sołectwo Łekno, gdzie przy szkole zostanie utworzone miejsce integracji dla mieszkańców, m.in. z wiatą, paleniskiem, mini ogródkiem i ławkami. Gmina Będzino na realizację powyższych inicjatyw otrzyma 30 tys. zł! Inicjatywy są współfinansowane z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw Gminy Będzino na 2020 rok. Gratulujemy i życzymy sołectwom pomyślnej realizacji!

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.