Będzie nowa świetlica w Popowie

Z radością przyjęliśmy wiadomość o uzyskaniu przez Gminę Będzino dofinansowania na przebudowę i remont  świetlicy wiejskiej w Popowie. Dofinansowanie w wysokości 750 tys. złotych zostało przyznane w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki tym środkom świetlica, która w wyniku pożaru w 2020 r., uległa zniszczeniu, będzie mogła wrócić na mapę gminnych jednostek kultury.  Stan techniczny w jakim budynek znajduje się po pożarze wymaga jego gruntowej odbudowy i modernizacji. Konieczne jest wykonanie kompleksowych prac budowlanych zmierzających do częściowego odtworzenia układu funkcjonalnego budynku, wydzieleniu nowych funkcji użytkowych (m in. sala prób – sala edukacyjna) wykonanie instalacji wewnętrznych oraz pełną termomodernizację wraz z instalacją układów i urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Liczymy na to, że dzięki odbudowie świetlicy mieszkańcy naszej gminy nie tylko odzyskają miejsce do prowadzenia działań kulturalnych ale będzie to miejsce nowoczesne, przyjazne użytkownikom oraz środowisku.