Będzie program rewitalizacji

Gmina Będzino rozpoczęła prace nad Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Będzino do roku 2022. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków m.in. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w wysokości niemal 90 % wartości zadania.

Działania podejmowane przez Gminę Będzino przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022, zwanego LPR, umożliwi aplikowanie Gminie Będzino i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym LPR będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.