Będzie przebudowa DK w Będzinie

Miło nam poinformować, że kolejne pieniądze unijne trafią do Będzina. Dziś Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Jarosław Rzepa i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Pan Jerzy Łuczak podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie”. Zadanie o wartości ok.270 tys, przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości blisko 170 tys. zrealizowane zostanie do września 2019 r.


W ramach operacji odnowiona zostanie sala koncertowa w Domu Kultury w Będzinie wraz z wymianą podłogi, instalacji elektrycznych i wentylacji, a także sceny. Zostanie zakupiony sprzęt muzyczny, oświetlenie, wyposażenie do kuchni. Projekt obejmuje również przebudowę szatni i remont toalety. Wybudowany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Inicjatywa jest również odpowiedzią na głosy mieszkańców, a mianowicie w ramach tego zadania zostanie kompleksowo przebudowana i wyposażona siłownia.

Przy okazji wizyty Wicemarszałek podkreślił gospodarność gminy i zaradność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Skupił się na infrastrukturze drogowej, która została mocno rozwinięta w obecnej perspektywie, a gmina skorzystała z każdego naboru. Pogratulował także nagrody w konkursie Piękna Zachodniopomorska Wieś, w której sołectwo Dobrzyca zdobyło II miejsce otrzymując tym samym 30 tys. zł na swój dalszy rozwój. Nie zabrakło słów uznania dla Ogrodów Hortulus z Dobrzycy, które w ocenie Wicemarszałka i według statystyk są najczęściej odwiedzaną atrakcją turystyczną regionu.

Zauważył też, że gmina ma bardzo wysoki poziom skuteczności w pozyskiwaniu środków m.in. z urzędu marszałkowskiego np. w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czy wspierając sołectwa z korzystaniu z grantów sołeckich. Wicemarszałek podkreślił również istotną rolę jaką na naszym terenie odgrywa Środkowopomorska Grupa Działania i Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka uznawane za najprężniejsze w regionie.

Dzięki LGDom i LGRom środki unijne są skutecznie i sprawnie wydatkowane i trafiają do potrzebujących wsparcia beneficjentów. Korzystając z okazji Wicemarszałek zaprosił też członków Ochotniczych Straży Pożarnych do aplikowania o środki unijne w bieżących naborach. Pan Wójt Henryk Broda w odpowiedzi podziękował Panu Wicemarszałkowi i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za współpracę i dyspozycyjność w udzielaniu informacji w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów.

Na koniec spotkania Pan Jarosław Rzepa przekazał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o w sprawie zwiększenia dofinansowania w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będzinko. Ta wiadomość zapewne ucieszy niezwykle wielu mieszkańców oczekujących na tzw. płytówki.