Gmina Manowo razem z  Gminą Będzino  i Gminą Sianów rozpoczęły realizację  przedsięwzięcia pt. „Nowa jakość tworzenia polityk publicznych w Powiecie Koszalińskim”.  To innowacyjny projekt, ma ponadgminny charakter i otwartą formułę zapraszającą przedstawicieli organizacji pozarządowych (klubów sportowych, OSP, fundacji i stowarzyszeń) do wspólnych wydarzeń, szkoleń i promocji III sektora w powiecie koszalińskim.

W jednym czasie w 3 gminach będą realizowane działania,  aktywizujące mieszkańców i organizacje pozarządowe. Powołane zostaną zespoły robocze, których celem będzie analiza istniejących aktów prawnych w zakresie współpracy  z samorządami oraz działania wprowadzające nowe/ulepszone  rozwiązania prawne.

Wszystkie NGO`s otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze m.in. z pozyskiwania środków zewnętrznych i tworzenia ofert, wdrożenia przepisów RODO, usług w zakresie księgowości, rozliczania projektów oraz działań promocyjnych.

Utworzono Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych (z siedzibą w Sianowie). Miejsce przyjazne NGOs  i grupom inicjatywnym, funkcjonujące od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, otwarte dla NGOs z terenu  3 gmin.

Zaplanowano również  wiele wydarzeń integrujących NGOs . Najważniejsze to:  Powiatowe Tragi Organizacji Pozarządowych oraz działania promujące podejmowane przez nie inicjatywy  w świadomości mieszkańców całego powiatu.  Wydany zostanie album poświęcony  NGOs – stanowiący wizytówkę III sektora w powiecie koszalińskim.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!!!
Informacje nt . projektu i działalności PCOP dostępne są na www.fundacja-roefs.pl  oraz  na profilu Fb Fundacji ROEFS.