BIEC, BY POMÓC VIII zawodu Ochotniczych Straży Pożarnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy