Blisko 100 tys zł trafi do ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Będzino

Blisko 100 tys zł trafi do ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Będzino. Środki pozyskano z

Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.   W ramach realizacji zadania publicznego planuje się zakup ubrań specjalnych dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach. Wkład własny Gminy Będzino wynosi 1 tys. zł. Głównym pozytywnym skutkiem realizacji projektu jest zabezpieczenie osobiste druhów i pełna skuteczność działań w pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zarówno w przypadku podpalenia, jak i zdarzenia drogowego.

Doposażenie jednostek znacząco poprawi ich możliwości działania i pozwoli jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Będzino i powiatu koszalińskiego.

opublikowano 22 listopada 2022