Nr ogłoszenia:  589497-N-2020   z dnia 25-09-2020 r.

informacje dotyczące postępowania dostępne na stronie BIP http://bip.bedzino.pl/index.php?id=179&p=552