Szanowni Mieszkańcy,
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 r. poz.372 i 1728), „Rocznego wykazu planowanych ćwiczeń Gminy Będzino na 2022 rok oraz zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16.02.2022r. do szkolenia obronnego w 2022 roku, Urząd Gminy informuje, że ramach ćwiczenia obronnego w dniu 18.10.2022r. (wtorek) godz. 10.30 zostanie przeprowadzona ćwiczebna ewakuacja Szkoły Podstawowej w Mścicach. Przedsięwzięcie zostanie zabezpieczone przez Policję, OSP jak również patrol saperski nr 2 ze Złocieńca. Za ewentualne utrudnienia w organizacji ruchu, przepraszamy.