Czyste Powietrze w Gminie Będzino

Szanowni Mieszkańcy,

 z uwagi na małe zainteresowanie Zachodniopomorskim Programem Antysmogowym wśród mieszkańców (działania: 2.14 poprawa jakości powietrza i 2.15 termomodernizacja budynków jednorodzinnych)  , Wójt Gminy Będzino z uwagi na wysokie koszty operacyjne podjął decyzję o nieprzystępowaniu na dzień dzisiejszy do tego programu. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i mając na uwadze poprawę dostępności funduszy zewnętrznych dla naszych mieszkańców, nawiązano współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po trwających rozmowach i wspólnych ustaleniach, w dniu 11.07.2019r Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski podpisał z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pawłem Mirowskim porozumienie o wspólnej  realizacji programu ?Czyste Powietrze? na terenie gminy Będzino.

Miło nam również poinformować, że Gmina Będzino,  jako jedyna z naszego powiatu przystąpiła do podpisania tego porozumienia.

Na jego mocy, mieszkańcy gminy Będzino zainteresowani skorzystaniem ze środków w ramach programu ?Czyste Powietrze? będą mogli większość formalności z tym związanych dopełnić w Urzędzie Gminy Będzino.

W najbliższym czasie podamy Państwu więcej informacji na ten temat.

Więcej o programie ?Czyste Powietrze?:

https://www.wfos.szczecin.pl/1883-czyste-powietrze-fundusz-rozpoczyna-wspolprace-z-gminami.html

opublikowano 12 lipca 2019