„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Będzino zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu “Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 11 maja 2023 r. na godzinę 16.30. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobre.

Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:
wymianę źródła ciepła,

instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

ocieplenie przegród budowlanych,

stolarkę drzwiową i okienną,

dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie, a także zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

opublikowano 5 maja 2023