Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że debata nad Raportem Gminy Będzino za 2018 rok odbędzie się na IX Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Będzinie.

Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2018 rok można zapoznać się:

  1. W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy.
  2. U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w Punkcie Obsługi Klienta.

*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t. j.)

Lista zgłoszenia-do pobrania.

opublikowano 11 czerwca 2019