Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że debata nad Raportem o Stanie Gminy Będzino w 2019 r. odbędzie się na XXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, w dniu 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 9.00 w sali Domu Ludowego w Mścicach.
 
Warunkiem czynnego udziału w debacie jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy Będzino (pokój nr 11, I p).
 
Zgodnie z art. 28aa ust. 8 * Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
Z tekstem Raportu Gminy Będzino za 2019 rok można zapoznać się:
– W wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Będzino w zakładce BIP : Raport o stanie gminy
 
– U Radnych Gminy Będzino po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
– W Urzędzie Gminy Będzino, 76-037 Będzino 19 w Punkcie Obsługi Klienta.
 
*Podstawa prawna – art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)