Dialog obywatelski w gminie Będzino

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino od marca jest realizatorem projektu pn. “Dialog obywatelski na rzecz współpracy lokalnej w gminie Będzino” , który sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Programu NOWEFIO edycja 2023.

Celem projektu jest powołanie Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej przy Wójcie Gminy Będzino. Wspomniana Rada ma być organem doradczym Wójta w przedmiocie współpracy zagranicznej z partnerami z Francji i Niemiec. W tym celu w kwietniu przeprowadzono w ramach projektu cały szereg działań podczas trwającej tydzień wizyty gości z Francji. Służyły one wymianie dobrych praktyk między stroną polską i francuską w tym zakresie, a także edukacji w tematyce spraw obywatelskich. W ramach ww. programu wizyty odbyły się m.in.: szkolenie dla wolontariuszy, warsztaty dot. ciał dialogu obywatelskiego czy wizyta studyjna w Gdańsku. Wiedzą w zakresie upowszechniania modelowych rozwiązań nt. prawidłowego powoływania i funkcjonowania ciał doradczych jakimi są rady społeczne podzielili się z beneficjentami projektu reprezentanci m.in. Sianowskiej i Powiatowej Koszalińskiej RDPP, Rady Gospodarczej i Rady ds. Turystyki w  Gminie Mielno, Gdańskiej Rady ds. Współpracy z Migrantami i Migrantkami i wielu innych.

W ramach projektu ruszają obecnie prace nad opracowaniem dokumentów do powołania wspomnianej Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej.  W najbliższych miesiącach zaplanowano także podsumowanie działań i efektów projektu podczas konferencji z udziałem międzynarodowych gości.

 

opublikowano 29 maja 2023