Dla przedsiębiorców- Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2021 r.

 

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2022 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2021 r.

Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 12 i 22) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe https://bip.bedzino.pl/?id=1736&type=article

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych.