Do 31 stycznia 2023 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2022 r. oraz dokonać wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2023 r.

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2023 r. należy  złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2022 r. oraz dokonać wpłaty  za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2023 r.

Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 22) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe https://bip.bedzino.pl/?id=2965&type=article

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

opublikowano 3 stycznia 2023