DODATEK WĘGLOWY

W dniu 17.08.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r. poz. 1712).

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć papierowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski w wersji papierowej można pobrać i złożyć w  Urzędzie Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr: 1 parter  od poniedziałku do środy
w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwartki od 8:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 15:00.

Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022 r. wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Link do wniosku:

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_węglowy

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712

 

opublikowano 18 sierpnia 2022