Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Serwis informacyjny Gminy Będzino

Agnieszka Kwiatkowska, tel. 94 316 25 55, a.kwiatkowska@bedzino.pl
Maria Polańska, tel. 94 316 2535, m.polanska@bedzino.pl