Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy

Kościół p.w. Trójcy Świętej w Dobrzycy, gm. Będzino.

Kościół p.w. Trójcy Świętej w Dobrzycy, gm. Będzino.

Gmina Będzino uzyskała 500 tys. zł w ramach 2. edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy.

To ważna informacja dla mieszkańców Dobrzycy, sąsiednich miejscowości ale też dla społeczności całej gminy, gdyż wartość architektoniczna zabytku jest ogromna i stanowi cenny zasób kulturowy Gminy Będzino. Budynek kościoła stanowił przedmiot publikacji historycznych i nadal budzi zainteresowanie, stał się wizytówką gminy na portalach internetowych. Jednak, by nadal mógł cieszyć osoby zwiedzające obiekt wymaga pilnej renowacji. – Bardzo się cieszę, to doskonała wiadomość dla naszych parafian.- mówi proboszcz, ks. Jarosław Rynowiecki.- Dzięki zaangażowaniu władz gminy będzie możliwy kolejny etap prac, obejmujący prace remontowe dachu w kościele. Już raz, w 2018r. udało się dzięki ofiarności parafian i dotacji z budżetu Gminy Będzino wykonać remont wieży, którą uszkodziła potężna wichura. Teraz będzie możliwa poprawa wizerunku świątyni i wyeksponowanie jej walorów.

Inwestycja dotyczy wykonania prac remontowo-konserwatorskich i robót budowlanych. Warto przy okazji nadmienić, że  kościół Trójcy Świętej w Dobrzycy został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1267. Został wybudowany w 1867r. w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi na miejscu wcześniejszej średniowiecznej świątyni. Jest obiektem murowanym z cegły, na cokole z przełamanych kamieni polnych. Założony został na planie wydłużonego prostokąta, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie od wschodu oraz 5 ? kondygnacyjną wieżą na rzucie kwadratu od zachodu, zwieńczoną wysokim ostrosłupowym hełmem.

Po kontroli w 2011r. stwierdzono pilną potrzebę, w pierwszej kolejności, zabezpieczenia wieży kościoła (zagrożenia budowlane), wykonanie prac naprawczo ? zabezpieczających, w tym wymianę pokrycia dachowego. W 2018 r. przeprowadzono remont i renowację wieży kościoła przy ogromnym udziale finansowym parafian. Obecnie, konieczna jest wymiana pokrycia dachowego na korpusie nawy oraz prezbiterium i aneksów, które są w bardzo złym stanie technicznym. Pokrycie wykonane jest z blachy ocynkowanej,  z licznymi ubytkami, nieszczelnościami, o znacznym zużyciu technicznym. Pozyskane przez Gminę Będzino dofinansowanie umożliwi Parafii wykonanie nowego pokrycia dachowego.

opublikowano 27 września 2023