Dotacje na sport

W dniu 10 lutego rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023. Wójt Gminy Będzino podpisała umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino – Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych dziedzinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej w roku 2023. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu regularnych treningów piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów oraz szkoleniu żeglarzy. Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz seniorów z obszaru gminy Będzino, z podziałem na grupy: Żaki, Orliki, Trampkarze, Seniorzy oraz żeglarze. Treningi prowadzone będą 2-3 razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej.

Karate Kyokushin Kanku Tymień – Organizacja treningów karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja turnieju oraz wyjazdy na zgrupowania, turnieje i zawody sportowe. Działaniem będą objęte dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Uczestnicy będą mogli brać udział w treningach z dziedziny karate w dwóch grupach wiekowych, podnosić swoje stopnie zaawansowania. Treningi prowadzone będą dwa razy w tygodniu dla grupy dzieci oraz trzy razy dla grupy starszej.

Fundacja Pływamy i Ratujemy – Nie potrzebujemy powodu. Potrzebujemy wody! – Edycja II. Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów gminy Będzino. Przeprowadzony zostanie cykl regularnych warsztatów pływackich i ratownictwa wodnego na basenie w Ustroniu Morskim oraz jeziorze i w morzu. Zajęcia prowadzone będą 1/2 razy w tygodniu dla 6 grup pływackich-  2x początkujący, 2x średniozaawansowani i 2x zaawansowani oraz 3x w tygodniu dla grupy ratowniczej.

 

 

opublikowano 22 lutego 2023