Drodzy mieszkańcy Gminy Będzino

Jak informowaliśmy w dniu wczorajszym, rozpoczęliśmy sukcesywnie dystrybucję maseczek ochronnych na terenie naszej gminy. W pierwszej kolejności postaramy się dotrzeć do tych mieszkańców, którzy potrzebują najbardziej naszej pomocy (osoby starsze i samotne). Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcję szycia i dostarczania maseczek mieszkańcom ? naszym sołtysom, listonoszom, pracownikom UG. Tu wielki ukłon dla członków, głównie Pań, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, a także wszystkich osób, które w swoich domach szyją maseczki z własnej inicjatywy. Ostatnio Panie z KGW w Będzinie przekazały materiał do szycia ( na ok. 600 maseczek) sołtysowi Dobrzycy, który podjął się doręczenia materiałów mieszkankom swojego sołectwa. Sołtys Będzina z własnej inicjatywy załatwił materiał na maseczki, a także osobiście rozdawał uszyte maseczki mieszkańcom Będzina. Docierają do nas takie sygnały z różnych stron naszej gminy. Takie inicjatywy, taka współpraca i takie działania wlewają nadzieję do naszych serc, że możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, że potrafimy współpracować i wspólnie działać ponad podziałami.
Oprócz maseczek, które szyją nasi mieszkańcy, rozprowadzamy maseczki, które zamówiliśmy przez Urząd i są one sukcesywnie dostarczane naszym mieszkańcom przez sołtysów.
Ze względu na ograniczone środki zwracam się z prośbą do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania w jakikolwiek sposób. Informację dotyczącą wsparcia proszę kierować pod nr tel. : 94 3162 530. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy swój czas poświęcają na to, by pomagać innym.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski

#koronawirus

#zostańwdomu

opublikowano 16 kwietnia 2020