Działania obywatelskie w Gminie Będzino

Choć corocznie odbywająca się wymiana polsko-francuska w naszej gminie to już 25-letnia tradycja, to w tym roku czekają nas w tym obszarze pewne nowe elementy i wydarzenia.

Celem tegorocznej wizyty będzie przygotowanie lokalnej społeczności do powołania przy Wójcie Gminy Będzino społecznej Rady dialogu ds. współpracy międzynarodowej odpowiedzialnej za prowadzenie m.in. wymian z gminami partnerskimi z Francji i Niemiec. Sformalizowanie współpracy pozwoli działać efektywniej, a także rozwijać wśród lokalnej społeczności postawy obywatelskie.

W ramach projektu przewidziano m.in. szkolenia dla wolontariuszy, spotkania animacyjne, promocję działalności lokalnego III sektora, warsztaty i spotkania z przedstawicielami rad doradczych innych samorządów.

Powyższe działania prowadzone będą we współpracy przez Gminę Będzino oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino, które na ten cel pozyskało dotację w wysokości 42 tys. zł z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.