Dnia 29 maja 2018r. w sali Domu Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie z działaczami i pracownikami kultury z całej gminy.

Dyrektor GOK zapoznał przybyłych z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w roku 2017 . Opierała się ona głównie na naszych placówkach DK Będzino, WDK Dobrzyca, Domu Ludowym w Tymieniu, Domu Ludowym w Mścicach oraz świetlicach wiejskich w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie i Popowie. Tak duża baza obiektów kultury wymaga również odpowiedniej osady pracowników. W obecnej chwili jest to grupa 23 osób /dyrektor, księgowa, kadrowa, instruktorzy, konserwatorzy i pracownicy gospodarczy/ kompetentnych, przygotowanych do pracy w kulturze i podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe. Pracują oni w czterech domach kultury i czterech świetlicach codziennie prowadząc zajęcia w zakresie plastyki, muzyki, tańca, sportu i rekreacji, zajęć kulinarnych. Są organizatorami wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zabezpieczają czas wolny w dni wolne od zajęć szkolnych / ferie letnie i zimowe/ a także organizują imprezy okolicznościowe w tym festyny, spotkania, zabawy, wyjazdy do teatru, kina i na baseny. Nawiązaliśmy również współpracę ze szkołami w Tymieniu i Dobrzycy i tam za obopólnym porozumieniem nasi instruktorzy prowadzili dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na podnoszenie umiejętności gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Osoby chętne w śpiewaniu mogły się sprawdzać w zespołach ludowych i śpiewaczych, których mamy pięć : Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Dobrzycy, Zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, Zespół ludowy „Zalesie „ z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty Polskie „ z Tymienia oraz Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie był organizatorem wielu imprez w tym również o zasięgu powiatowym : Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych, Dożynki Powiatowe. Ważniejsze imprezy gminne to coroczny przegląd jasełkowy, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, powitanie wiosny w Strachominie „Topienie marzanny”, Turnieje sportowe w piłkę nożną i piłkę siatkową, Dzień Matki, Dzień Dziecka, gminny Festyn Wodny w Podamirowie, powitanie lata „Puszczanie wianków”, festyny letnie w Różnych miejscowościach naszej gminy, Spotkanie różnych kultur w Mścicach, Dożynki Gminne, Święto pieczonego ziemniaka, Obchody Dnia Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, konkurs Kulinarny – Smaki Bożonarodzeniowe, Wieczory Wigilijne, Sylwestry.

Wszystkie te imprezy i wcześniej opisane działania realizować mogliśmy tylko dzięki przychylności instytucji i osób prywatnych w tym : Radnym Gminy Będzino, Przewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi Nożykowskiemu, Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie, Bankowi Spółdzielczemu, Starostwu Powiatowemu w Koszalinie, Piekarni Bajgiel i Piekarni PP. Paczkowskich, PP. Bigońskim z Ogrodów „HORTULUS”, Gimnazjom z Mścic i Tymienia, szkołom z Mścic, Łekna, Dobrzycy i Tymienia, które aktywnie biorą udział w naszych imprezach wspomagając je występami artystycznym swoich uczniów oraz przedszkolom z terenu gminy, Jednostkom Straży Pożarnej w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach, Kołom Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Tymieniu i Mścicach, Radnej powiatu koszalińskiego p. Eli Góral, pp. Lucynie i Kazimierzowi Parolom oraz wielu innym ludziom, którzy swój prywatny czas oraz talent i umiejętności przekazują na rzecz drugiego człowieka.

Następnie dyrektor wręczył podziękowania wyróżniającym się osobom, które społecznie w szczególnie aktywny sposób pomagają w działalności świetlic i domów kultury na naszym terenie. Swoje podziękowania wręczył pracownikom kultury Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski. Do życzeń przyłączyli się przedstawiciele, szkół przedszkoli, rad sołeckich oraz innych instytucji i zakładów działających na terenie gminy. Po tej części z rąk Dyrektora GOK symboliczne podziękowania w postaci kwiatka otrzymali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę uświetniał występ dziecięcej grupy teatralnej „Agrafka” działającej przy świetlicy w Strachominie śpiewaków z zespołu „Kwiaty polskie”, grupy tanecznej i solistki Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu.

Poszczególne świetlice i domy kultury uhonorowały swoich działaczy i instytucje współpracujące dyplomami i podziękowaniami – należą do nich : szkoły i przedszkola, rady sołeckie i sołtysi, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Policja i Straż Gminna oraz proboszczowie zarządzającymi parafiami na naszym terenie.
Dziękujemy Wam serdecznie za zaangażowanie i duży wkład pracy w życie swoich środowisk. Liczymy też w dalszym ciągu na Państwa pomoc w kolejnym roku pracy naszych placówek kultury.

[av_gallery ids=’170230,170231,170232,170233,170234,170235,170236,170237,170238,170239,170240,170241,170242,170243,170244,170245,170246,170247,170248′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-86hc0vp’]